فاصله اندک اوباما با رکوردداری جنگ

فاصله اندک اوباما با رکوردداری جنگ

اگر آمریکا تا پایان دوران باراک اوباما در افغانستان، عراق یا سوریه در جنگ بماند رئیس کاخ سفید میراثی غیر ممکن به عنوان رئیس‌جمهوری که در کل دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش در جنگ بوده، بر جای خواهد گذاشت.

فاصله اندک اوباما با رکوردداری جنگ

(image)

اگر آمریکا تا پایان دوران باراک اوباما در افغانستان، عراق یا سوریه در جنگ بماند رئیس کاخ سفید میراثی غیر ممکن به عنوان رئیس‌جمهوری که در کل دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش در جنگ بوده، بر جای خواهد گذاشت.
فاصله اندک اوباما با رکوردداری جنگ

بک لینک رنک 5

عکس