فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در اعتراض به بدقولی دولت تجمع کردند

فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در اعتراض به بدقولی دولت تجمع کردند

صبح امروز جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های صنعت نفت در اعتراض به بدقولی دولت در زمینه استخدام دانشجویان مقابل وزارت نفت تجمع کردند.

فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در اعتراض به بدقولی دولت تجمع کردند

(image)

صبح امروز جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های صنعت نفت در اعتراض به بدقولی دولت در زمینه استخدام دانشجویان مقابل وزارت نفت تجمع کردند.
فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در اعتراض به بدقولی دولت تجمع کردند

بک لینک رنک 7

اخبار دنیای دیجیتال