فائزه هاشمی: ما روحانی را رئیس جمهور کردیم

فائزه هاشمی: ما روحانی را رئیس جمهور کردیم

مشاور دولت اصلاحات گفت: روحانی نباید نگرانی از مجلس داشته باشد؛ چراکه اگر نگرانی ازاین‌جهت وجود داشته باشد برجام هم نمی‌تواند سبب رشد و توسعه شود.

فائزه هاشمی: ما روحانی را رئیس جمهور کردیم

(image)

مشاور دولت اصلاحات گفت: روحانی نباید نگرانی از مجلس داشته باشد؛ چراکه اگر نگرانی ازاین‌جهت وجود داشته باشد برجام هم نمی‌تواند سبب رشد و توسعه شود.
فائزه هاشمی: ما روحانی را رئیس جمهور کردیم

اپدیت نود32

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی