فائزه در زندان با بهائیان آشنا شد/ رگه‌های انحراف از سال‌ها پیش در هاشمی‌ها مشخص بود

فائزه در زندان با بهائیان آشنا شد/ رگه‌های انحراف از سال‌ها پیش در هاشمی‌ها مشخص بود

نماینده منتخب مردم قم در مجلس دهم گفت: رابطه فائزه هاشمی با افراد مسئله‌دار از زمان زندان شروع شد و اینگونه رفتارها خیلی عجیب به نظر نمی‌رسد. از همان ابتدا هم وضعیت این خانواده مشخص بود.

فائزه در زندان با بهائیان آشنا شد/ رگه‌های انحراف از سال‌ها پیش در هاشمی‌ها مشخص بود

(image)

نماینده منتخب مردم قم در مجلس دهم گفت: رابطه فائزه هاشمی با افراد مسئله‌دار از زمان زندان شروع شد و اینگونه رفتارها خیلی عجیب به نظر نمی‌رسد. از همان ابتدا هم وضعیت این خانواده مشخص بود.
فائزه در زندان با بهائیان آشنا شد/ رگه‌های انحراف از سال‌ها پیش در هاشمی‌ها مشخص بود

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی