غیبت بنگر و تمرینات تاکتیکی برانکو برای بازیکنان

غیبت بنگر و تمرینات تاکتیکی برانکو برای بازیکنان

آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پیش از دیدار فردای این تیم مقابل نفت امروز در ورزشگاه درفشی‌فر برگزار شد.

غیبت بنگر و تمرینات تاکتیکی برانکو برای بازیکنان

(image)

آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پیش از دیدار فردای این تیم مقابل نفت امروز در ورزشگاه درفشی‌فر برگزار شد.
غیبت بنگر و تمرینات تاکتیکی برانکو برای بازیکنان

اخبار دنیای دیجیتال