غفوریان: ایران صنعت خودرو سازی ندارد؛ بلکه صنعت سرهم بندی خودرو دارد/ غفاری شاد: کمپین نه به خرید خودروی صفر موفق نبود

غفوریان: ایران صنعت خودرو سازی ندارد؛ بلکه صنعت سرهم بندی خودرو دارد/ غفاری شاد: کمپین نه به خرید خودروی صفر موفق نبود

پنجمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشگاهیان مرحله استان، از امروز با حضور دو گروه دانشجویی گرینو و هنر مدیران به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

غفوریان: ایران صنعت خودرو سازی ندارد؛ بلکه صنعت سرهم بندی خودرو دارد/ غفاری شاد: کمپین نه به خرید خودروی صفر موفق نبود

(image)

پنجمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشگاهیان مرحله استان، از امروز با حضور دو گروه دانشجویی گرینو و هنر مدیران به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
غفوریان: ایران صنعت خودرو سازی ندارد؛ بلکه صنعت سرهم بندی خودرو دارد/ غفاری شاد: کمپین نه به خرید خودروی صفر موفق نبود

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ