عکس/ عیددیدنی هاشمی و روحانی در کیش

عکس/ عیددیدنی هاشمی و روحانی در کیش

روحانی به عید دیدنی هاشمی در جزیره کیش رفت.

عکس/ عیددیدنی هاشمی و روحانی در کیش

(image)

روحانی به عید دیدنی هاشمی در جزیره کیش رفت.
عکس/ عیددیدنی هاشمی و روحانی در کیش

خبرگذاری اصفحان

ورزش و زندگی