عکس/ اشک موگرینی به خاطر انفجارهای امروز بروکسل

عکس/ اشک موگرینی به خاطر انفجارهای امروز بروکسل

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه اردن به خاطر حملات بروکسل گریست.

عکس/ اشک موگرینی به خاطر انفجارهای امروز بروکسل

(image)

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه اردن به خاطر حملات بروکسل گریست.
عکس/ اشک موگرینی به خاطر انفجارهای امروز بروکسل

عکس های داغ جدید

تلگرام