عملیات آزادسازی منطقه‌ای جدید در عراق آغاز شد

عملیات آزادسازی منطقه‌ای جدید در عراق آغاز شد

عملیات آزاد سازی جزیره ‘الخالدیه’ درعراق از سه محور، صبح امروز شنبه آغاز شد.

عملیات آزادسازی منطقه‌ای جدید در عراق آغاز شد

(image)

عملیات آزاد سازی جزیره ‘الخالدیه’ درعراق از سه محور، صبح امروز شنبه آغاز شد.
عملیات آزادسازی منطقه‌ای جدید در عراق آغاز شد

بازار بورس