عمار حکیم انفجار حله را محکوم کرد

عمار حکیم انفجار حله را محکوم کرد

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای حمله به زائران حسینی در جنوب بغداد را به شدت محکوم کرد.

عمار حکیم انفجار حله را محکوم کرد

(image)

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای حمله به زائران حسینی در جنوب بغداد را به شدت محکوم کرد.
عمار حکیم انفجار حله را محکوم کرد