«عمارالحکیم» خواستار خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق شد

«عمارالحکیم» خواستار خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق شد

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با دعوت از آنکارا برای تمرکز بر منافع مشترک، از دولت ترکیه خواست که نیروهای خود را از شمال عراق خارج کند.

«عمارالحکیم» خواستار خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق شد

(image)

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با دعوت از آنکارا برای تمرکز بر منافع مشترک، از دولت ترکیه خواست که نیروهای خود را از شمال عراق خارج کند.
«عمارالحکیم» خواستار خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق شد

اخبار جهان