علی کریمی به اردوی پرسپولیس رفت

علی کریمی به اردوی پرسپولیس رفت

بازیکن اسبق پرسپولیس و فوتبال ایران با حضور در اردوی سرخپوشان با آنها و سرمربی تیم دیدار کرد.

علی کریمی به اردوی پرسپولیس رفت

(image)

بازیکن اسبق پرسپولیس و فوتبال ایران با حضور در اردوی سرخپوشان با آنها و سرمربی تیم دیدار کرد.
علی کریمی به اردوی پرسپولیس رفت

پایگاه خبری مبارز