علیاری و طاهری به مدال طلا دست یافتند

علیاری و طاهری به مدال طلا دست یافتند

مهدی علیاری و رامین طاهری به عنوان قهرمانی اوزان ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم رقابت های بین المللی جام پیت لاسینسکی لهستان رسیدند.

علیاری و طاهری به مدال طلا دست یافتند

(image)

مهدی علیاری و رامین طاهری به عنوان قهرمانی اوزان ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم رقابت های بین المللی جام پیت لاسینسکی لهستان رسیدند.
علیاری و طاهری به مدال طلا دست یافتند

روزنامه قانون