علت شرکت فرماندار سابق پنسیلوانیا در نشست منافقین

علت شرکت فرماندار سابق پنسیلوانیا در نشست منافقین

روزنامه گاردین نوشت گروهک منافقین به فرماندار سابق پنسیلوانیا برای شرکت در نشستی ۱۵۰هزار دلار پرداخت کرده است.

علت شرکت فرماندار سابق پنسیلوانیا در نشست منافقین

(image)

روزنامه گاردین نوشت گروهک منافقین به فرماندار سابق پنسیلوانیا برای شرکت در نشستی ۱۵۰هزار دلار پرداخت کرده است.
علت شرکت فرماندار سابق پنسیلوانیا در نشست منافقین

خرید بک لینک رنک 8

اسکای نیوز