علت حساسیت‌ها روی سردار سلیمانی از زبان العامری

علت حساسیت‌ها روی سردار سلیمانی از زبان العامری

دبیرکل سازمان بدر عراق در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه سعودی که در خصوص حضور سردار سلیمانی در عراق مطرح شد، گفت: علت حساسیت‌ها روی سردار سلیمانی موفقیت وی در مبارزه با تروریسم است.

علت حساسیت‌ها روی سردار سلیمانی از زبان العامری

(image)

دبیرکل سازمان بدر عراق در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه سعودی که در خصوص حضور سردار سلیمانی در عراق مطرح شد، گفت: علت حساسیت‌ها روی سردار سلیمانی موفقیت وی در مبارزه با تروریسم است.
علت حساسیت‌ها روی سردار سلیمانی از زبان العامری

دانلود سریال و آهنگ