عرضه مرغ ۵۲۰۰ تومانی در تهران

عرضه مرغ ۵۲۰۰ تومانی در تهران

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت:طی روزهای اخیر به دنبال افزایش قیمت مرغ در پایتخت، شرکت پشتیبانی دام اقدام به توزیع مرغ منجمد در استان تهران کرده است.

عرضه مرغ ۵۲۰۰ تومانی در تهران

(image)

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت:طی روزهای اخیر به دنبال افزایش قیمت مرغ در پایتخت، شرکت پشتیبانی دام اقدام به توزیع مرغ منجمد در استان تهران کرده است.
عرضه مرغ ۵۲۰۰ تومانی در تهران

فروش بک لینک قوی

مد روز