عرضه محصولات نانو با تکنولوژی بیشتر/ نانو ایمیجینگ و تجهیزات مشابه نانو اسکوپ در راه

عرضه محصولات نانو با تکنولوژی بیشتر/ نانو ایمیجینگ و تجهیزات مشابه نانو اسکوپ در راه

در نمایشگاه تجهیزات و آزمایشگاه های ساخت ایران محصولات نانو با ارتقای تکنولوژی ارائه شد که نانو ایمیجینگ و تجهیزات مشابه نانو اسکوپ از برنامه های آینده شرکت آرا پژوهش است.

عرضه محصولات نانو با تکنولوژی بیشتر/ نانو ایمیجینگ و تجهیزات مشابه نانو اسکوپ در راه

(image)

در نمایشگاه تجهیزات و آزمایشگاه های ساخت ایران محصولات نانو با ارتقای تکنولوژی ارائه شد که نانو ایمیجینگ و تجهیزات مشابه نانو اسکوپ از برنامه های آینده شرکت آرا پژوهش است.
عرضه محصولات نانو با تکنولوژی بیشتر/ نانو ایمیجینگ و تجهیزات مشابه نانو اسکوپ در راه

آپدیت نود32

روزنامه قانون