عربستان در حال دست و پا زدن/ لابی گری در فوتبال و سیاست با پولهای کثیف

عربستان در حال دست و پا زدن/ لابی گری در فوتبال و سیاست با پولهای کثیف

به هر حال باید گفت برای دولتی که نه در عرصه ورزشی و نه در عرصه علمی هیچ توانایی و سرمایه ای ندارد، باید حق داد که با پول های نفت جولان بدهد و با سیاسی کاری و لابی گری به مقاصد شوم خود برسد.

عربستان در حال دست و پا زدن/ لابی گری در فوتبال و سیاست با پولهای کثیف

(image)

به هر حال باید گفت برای دولتی که نه در عرصه ورزشی و نه در عرصه علمی هیچ توانایی و سرمایه ای ندارد، باید حق داد که با پول های نفت جولان بدهد و با سیاسی کاری و لابی گری به مقاصد شوم خود برسد.
عربستان در حال دست و پا زدن/ لابی گری در فوتبال و سیاست با پولهای کثیف

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید