عربستان از شرارت عبور کرده و به مرز دیوانگی رسیده است

عربستان از شرارت عبور کرده و به مرز دیوانگی رسیده است

دبیر مجمع تشخیص با بیان اینکه اهانت عربستان سعودی در اضافه کردن ۴ بند در بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، در تاریخ این اجلاس بی‌سابقه بوده عنوان داشت: رفتار عربستان از مرز شرارت به مرز دیوانگی رسیده و اگر این دیوانه شرور تنبیه نشود، این اهانت‌ها ادامه خواهد داشت.

عربستان از شرارت عبور کرده و به مرز دیوانگی رسیده است

(image)

دبیر مجمع تشخیص با بیان اینکه اهانت عربستان سعودی در اضافه کردن ۴ بند در بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، در تاریخ این اجلاس بی‌سابقه بوده عنوان داشت: رفتار عربستان از مرز شرارت به مرز دیوانگی رسیده و اگر این دیوانه شرور تنبیه نشود، این اهانت‌ها ادامه خواهد داشت.
عربستان از شرارت عبور کرده و به مرز دیوانگی رسیده است

بک لینک رنک 6

خبرگزاری اصفحان