عده‌ای با انجام برخی تحرکات در دانشگاه به دنبال کسب مجوز برای راه‌اندازی انجمن هستند

عده‌ای با انجام برخی تحرکات در دانشگاه به دنبال کسب مجوز برای راه‌اندازی انجمن هستند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شاهرود با اشاره به برخی اتفاقات روز گذشته دانشگاه صنعتی شاهرود در زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی گفت: عده‌ای  با انجام برخی تحرکات سیاسی در دانشگاه به دنبال کسب مجوز برای راه‌اندازی دوباره انجمن هستند. 

عده‌ای با انجام برخی تحرکات در دانشگاه به دنبال کسب مجوز برای راه‌اندازی انجمن هستند

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شاهرود با اشاره به برخی اتفاقات روز گذشته دانشگاه صنعتی شاهرود در زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی گفت: عده‌ای  با انجام برخی تحرکات سیاسی در دانشگاه به دنبال کسب مجوز برای راه‌اندازی دوباره انجمن هستند. 
عده‌ای با انجام برخی تحرکات در دانشگاه به دنبال کسب مجوز برای راه‌اندازی انجمن هستند

بک لینک رنک 3

خبرگزاری اصفحان