عدم واکنش دستگاه دیپلماسی به فاجعه کشمیر، نگاه غربگرایانه آن را پر رنگ‌تر می‌کند

عدم واکنش دستگاه دیپلماسی به فاجعه کشمیر، نگاه غربگرایانه آن را پر رنگ‌تر می‌کند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام‌نور نجف آباد گفت: انفعال و عدم واکنش دستگاه دیپلماسی کشور به فاجعه کشمیر، نگاه غربگرایانه آن را بیش از پیش پر رنگ‌تر می‌کند.

عدم واکنش دستگاه دیپلماسی به فاجعه کشمیر، نگاه غربگرایانه آن را پر رنگ‌تر می‌کند

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام‌نور نجف آباد گفت: انفعال و عدم واکنش دستگاه دیپلماسی کشور به فاجعه کشمیر، نگاه غربگرایانه آن را بیش از پیش پر رنگ‌تر می‌کند.
عدم واکنش دستگاه دیپلماسی به فاجعه کشمیر، نگاه غربگرایانه آن را پر رنگ‌تر می‌کند

طاووس موزیک