عدم دعوت از تشکل‌های انقلابی در دیدار با روحانی ادامه روند کوبیدن صدای نقد است

عدم دعوت از تشکل‌های انقلابی در دیدار با روحانی ادامه روند کوبیدن صدای نقد است

دبیر اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به عدم دعوت از تشکل‌های انقلابی در دیدار رئيس جمهور با دانشجویان و جوانان گفت: این رفتار دولت ادامه روند کوبیدن منتقدین و صدای نقد است؛ دولت هیچگاه مخالفان خود را نه به رسمیت شناخته و نه محترمانه با آنها برخورد کرده است.

عدم دعوت از تشکل‌های انقلابی در دیدار با روحانی ادامه روند کوبیدن صدای نقد است

(image)

دبیر اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به عدم دعوت از تشکل‌های انقلابی در دیدار رئيس جمهور با دانشجویان و جوانان گفت: این رفتار دولت ادامه روند کوبیدن منتقدین و صدای نقد است؛ دولت هیچگاه مخالفان خود را نه به رسمیت شناخته و نه محترمانه با آنها برخورد کرده است.
عدم دعوت از تشکل‌های انقلابی در دیدار با روحانی ادامه روند کوبیدن صدای نقد است

خرید vpn فیلترشکن

ورزش و زندگی