عبدالله صالح: ایران هیچ کمک نظامی به یمن نکرده است

عبدالله صالح: ایران هیچ کمک نظامی به یمن نکرده است

رئیس‌جمهور سابق یمن تأکید کرد که ایران جز حمایت نظامی هیچ حمایت دیگری از یمن نکرده است و ما به هیچ کسی نیاز نداریم.

عبدالله صالح: ایران هیچ کمک نظامی به یمن نکرده است

(image)

رئیس‌جمهور سابق یمن تأکید کرد که ایران جز حمایت نظامی هیچ حمایت دیگری از یمن نکرده است و ما به هیچ کسی نیاز نداریم.
عبدالله صالح: ایران هیچ کمک نظامی به یمن نکرده است

bluray movie download