«عباس قربانی» دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان شد

«عباس قربانی» دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان شد

پس از برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی پنجم جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان، «عباس قربانی خمسه» با کسب اکثریت آرا به عنوان دبیر جدید این تشکل دانشجویی برگزیده شد

«عباس قربانی» دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان شد

(image)

پس از برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی پنجم جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان، «عباس قربانی خمسه» با کسب اکثریت آرا به عنوان دبیر جدید این تشکل دانشجویی برگزیده شد
«عباس قربانی» دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان شد

ganool review