عامل حادثه تروریستی آلمان با داعش بیعت کرده بود

عامل حادثه تروریستی آلمان با داعش بیعت کرده بود

پس از بررسی تلفن همراه این تروریست که یک پناهندۀ سوری بود، مشخص شد که وی با داعش بیعت کرده بود

عامل حادثه تروریستی آلمان با داعش بیعت کرده بود

(image)

پس از بررسی تلفن همراه این تروریست که یک پناهندۀ سوری بود، مشخص شد که وی با داعش بیعت کرده بود
عامل حادثه تروریستی آلمان با داعش بیعت کرده بود

خرید رنک گوگل

پامنا موبایل لپ تاپ