عاقلانه‌ترین راه دولت ادامه دادن مسکن مهر بود/ یک واحد مسکن اجتماعی هم ساخته نشده

عاقلانه‌ترین راه دولت ادامه دادن مسکن مهر بود/ یک واحد مسکن اجتماعی هم ساخته نشده

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: کاهش حمایت از احیای بافت‌های فرسوده در حالی است که دولت تمرکز اصلیش در بخش مسکن را بر این امر قرار داده است اما در مقایسه با دولت قبل عملکرد ضعیف‌تری دارد.

عاقلانه‌ترین راه دولت ادامه دادن مسکن مهر بود/ یک واحد مسکن اجتماعی هم ساخته نشده

(image)

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: کاهش حمایت از احیای بافت‌های فرسوده در حالی است که دولت تمرکز اصلیش در بخش مسکن را بر این امر قرار داده است اما در مقایسه با دولت قبل عملکرد ضعیف‌تری دارد.
عاقلانه‌ترین راه دولت ادامه دادن مسکن مهر بود/ یک واحد مسکن اجتماعی هم ساخته نشده

خرید بک لینک

مرکز فیلم