ظریف وارد مالی شد

ظریف وارد مالی شد

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر ۶ روزه خود به آفریقا وارد مالی شد.

ظریف وارد مالی شد

(image)

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر ۶ روزه خود به آفریقا وارد مالی شد.
ظریف وارد مالی شد

اسکای نیوز