ظریف هفته آینده درباره برجام به مجلس توضیح می‌دهد

ظریف هفته آینده درباره برجام به مجلس توضیح می‌دهد

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور پنج وزیر در جلسات هفته آینده خانه ملت گفت: وزیر امور خارجه برای ارائه گزارش درباره برجام میهمان مجلس است.

ظریف هفته آینده درباره برجام به مجلس توضیح می‌دهد

(image)

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور پنج وزیر در جلسات هفته آینده خانه ملت گفت: وزیر امور خارجه برای ارائه گزارش درباره برجام میهمان مجلس است.
ظریف هفته آینده درباره برجام به مجلس توضیح می‌دهد

ganool review