طلب سنگین وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی

طلب سنگین وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن اشاره به طلب ۵۳۶۵ میلیارد تومانی وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی، به اظهارات اخیر مسئولان این سازمان درباره بدهی به بیمارستان‌های دولتی، واکنش نشان داد.

طلب سنگین وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی

(image)

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن اشاره به طلب ۵۳۶۵ میلیارد تومانی وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی، به اظهارات اخیر مسئولان این سازمان درباره بدهی به بیمارستان‌های دولتی، واکنش نشان داد.
طلب سنگین وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی

موبایل دوستان