طرح تحول سلامت در حوزه اموزش پزشکی نیز انجام می‌شود

طرح تحول سلامت در حوزه اموزش پزشکی نیز انجام می‌شود

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سال سوم اجرای برنامه تحول نظام سلامت، مطابق اعلام وزیر بهداشت تحول آموزشی در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و به این منظور ۱۱ بسته تحول آموزشی نیز به دانشگاه‌ها ارسال شده است.

طرح تحول سلامت در حوزه اموزش پزشکی نیز انجام می‌شود

(image)

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سال سوم اجرای برنامه تحول نظام سلامت، مطابق اعلام وزیر بهداشت تحول آموزشی در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و به این منظور ۱۱ بسته تحول آموزشی نیز به دانشگاه‌ها ارسال شده است.
طرح تحول سلامت در حوزه اموزش پزشکی نیز انجام می‌شود

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان