طراحی یخچال خورشیدی بهینه‌سازی شده توسط دانشجویان مکانیک دانشگاه قم

طراحی یخچال خورشیدی بهینه‌سازی شده توسط دانشجویان مکانیک دانشگاه قم

دبیر انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه قم از طراحی یک یخچال خورشیدی بهینه‌سازی شده توسط دانشجویان دانشگاه قم خبر داد که در بین ۸۰ تیم از کل کشور، به مرحله‌دوم مسابقات کشوری سرمایش خورشیدی راه‌یافته است.

طراحی یخچال خورشیدی بهینه‌سازی شده توسط دانشجویان مکانیک دانشگاه قم

(image)

دبیر انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه قم از طراحی یک یخچال خورشیدی بهینه‌سازی شده توسط دانشجویان دانشگاه قم خبر داد که در بین ۸۰ تیم از کل کشور، به مرحله‌دوم مسابقات کشوری سرمایش خورشیدی راه‌یافته است.
طراحی یخچال خورشیدی بهینه‌سازی شده توسط دانشجویان مکانیک دانشگاه قم

فروش بک لینک

آهنگ جدید