ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه‌های اردبیل در مشهد مقدس برگزار شد

ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه‌های اردبیل در مشهد مقدس برگزار شد

دوره معرفتی ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه‌های اردبیل به مدت چهار روز و با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در حوزه علمیه امام رضا علیه السلام مشهد مقدس برگزار شد.

ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه‌های اردبیل در مشهد مقدس برگزار شد

(image)

دوره معرفتی ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه‌های اردبیل به مدت چهار روز و با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در حوزه علمیه امام رضا علیه السلام مشهد مقدس برگزار شد.
ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه‌های اردبیل در مشهد مقدس برگزار شد

فیلم سریال آهنگ