ضوابط پذیرش بدون آزمون برای دانشجویان استعداد درخشان اعلام شد

ضوابط پذیرش بدون آزمون برای دانشجویان استعداد درخشان اعلام شد

سازمان سنجش آموزش کشور ضوابط و آیین‌نامه‌های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌های تحصیلی دکتری و کارشناسی‌ارشد در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ را اعلام کرد.

ضوابط پذیرش بدون آزمون برای دانشجویان استعداد درخشان اعلام شد

(image)

سازمان سنجش آموزش کشور ضوابط و آیین‌نامه‌های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌های تحصیلی دکتری و کارشناسی‌ارشد در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ را اعلام کرد.
ضوابط پذیرش بدون آزمون برای دانشجویان استعداد درخشان اعلام شد

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید