ضرب و شتم و خفه کردن معلم توسط مادر دانش آموز

ضرب و شتم و خفه کردن معلم توسط مادر دانش آموز

اولیای یک دانش‌آموز در شهر اهواز با حمله به مدرسه‌ای دخترانه اقدام به ضرب و شتم معلم کردند؛ امروز آموزش‌ و پرورش استان خوزستان جزییاتی از این ماجرا را اعلام کرد.

ضرب و شتم و خفه کردن معلم توسط مادر دانش آموز

(image)

اولیای یک دانش‌آموز در شهر اهواز با حمله به مدرسه‌ای دخترانه اقدام به ضرب و شتم معلم کردند؛ امروز آموزش‌ و پرورش استان خوزستان جزییاتی از این ماجرا را اعلام کرد.
ضرب و شتم و خفه کردن معلم توسط مادر دانش آموز

بک لینک رنک 1

گوشی موبایل