ضارب محیط بان دنا دستگیر شد

ضارب محیط بان دنا دستگیر شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویر احمد از دستگیری ضارب محیط بان دنا خبر داد.

ضارب محیط بان دنا دستگیر شد

(image)

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویر احمد از دستگیری ضارب محیط بان دنا خبر داد.
ضارب محیط بان دنا دستگیر شد

روزنامه قانون