صهیونیسم در امریکای لاتین، دولت تشکیل می‌دهد

صهیونیسم در امریکای لاتین، دولت تشکیل می‌دهد

«Plan Andinia»، مستندی به کارگردانی لوییس کاستر(Luis Castro)، فیلمساز انگلیسی، اثری است که نفوذ صهیونیسیم در آمریکای لاتین بویژه «پانتاگونیا»، منطقه‌ای در جنوب کشور آرژانتین و شیلی را بررسی می‌کند.

صهیونیسم در امریکای لاتین، دولت تشکیل می‌دهد

(image)

«Plan Andinia»، مستندی به کارگردانی لوییس کاستر(Luis Castro)، فیلمساز انگلیسی، اثری است که نفوذ صهیونیسیم در آمریکای لاتین بویژه «پانتاگونیا»، منطقه‌ای در جنوب کشور آرژانتین و شیلی را بررسی می‌کند.
صهیونیسم در امریکای لاتین، دولت تشکیل می‌دهد

دانلود موزیک