صعود یاران جلالی به رده چهارم با چهارمین برد متوالی

صعود یاران جلالی به رده چهارم با چهارمین برد متوالی
دیدار تیم‌های پیکان و سیاه‌جامگان بابرتری یاران مجید جلالی به پایان رسید.

صعود یاران جلالی به رده چهارم با چهارمین برد متوالی

دیدار تیم‌های پیکان و سیاه‌جامگان بابرتری یاران مجید جلالی به پایان رسید.
صعود یاران جلالی به رده چهارم با چهارمین برد متوالی