صعود سوريان به يك چهارم نهايي

صعود سوريان به يك چهارم نهايي

نماینده وزن ۵۹ كیلوگرم كشتی فرنگی ایران، كار خود را با پیروزی در رقابتهای گزینشی تركیه آغاز كرد.

صعود سوريان به يك چهارم نهايي

(image)

نماینده وزن ۵۹ كیلوگرم كشتی فرنگی ایران، كار خود را با پیروزی در رقابتهای گزینشی تركیه آغاز كرد.
صعود سوريان به يك چهارم نهايي

بک لینک قوی

استخدام