صادرات ۱۷۷ میلیون دلار قطعه خودرو به ۴۰ شرکت خارجی

صادرات ۱۷۷ میلیون دلار قطعه خودرو به ۴۰ شرکت خارجی

عضو انجمن قطعه سازان با اشاره به میزان صادرات قطعه سازان خودرو در سال ۹۴ گفت:برخی قطعه‌سازان داخلی به ۴۰ کمپانی بزرگ دنیا، صادرات انجام می‌دهند که نشان دهنده کیفیت بالای قطعات تولیدی ایران است.

صادرات ۱۷۷ میلیون دلار قطعه خودرو به ۴۰ شرکت خارجی

(image)

عضو انجمن قطعه سازان با اشاره به میزان صادرات قطعه سازان خودرو در سال ۹۴ گفت:برخی قطعه‌سازان داخلی به ۴۰ کمپانی بزرگ دنیا، صادرات انجام می‌دهند که نشان دهنده کیفیت بالای قطعات تولیدی ایران است.
صادرات ۱۷۷ میلیون دلار قطعه خودرو به ۴۰ شرکت خارجی

خبر جدید