صادرات طلا و جواهر جایگزین نفت شود

صادرات طلا و جواهر جایگزین نفت شود

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به اینکه یکی از اصولی‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی ایجاد تولید ملی و جلوگیری از ورود کالاهای خارجی است گفت: صنعت طلا و جواهر می‌تواند جایگزین بسیار مناسب صادرات نفت شود.

صادرات طلا و جواهر جایگزین نفت شود

(image)

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به اینکه یکی از اصولی‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی ایجاد تولید ملی و جلوگیری از ورود کالاهای خارجی است گفت: صنعت طلا و جواهر می‌تواند جایگزین بسیار مناسب صادرات نفت شود.
صادرات طلا و جواهر جایگزین نفت شود

گوشی موبایل