شیوع طاعون در تهران

شیوع طاعون در تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: با توجه به مشاهده بیماری‌های طاعون نشخوارکنندگان کوچک و تب برفکی در بین دام اهلی، طرح ویژه کنترل پارک ملی لار از فردا آغاز می‌شود و به شهروندان توصیه می‌شود از مراجعه به این پارک خودداری کنند.

شیوع طاعون در تهران

(image)

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: با توجه به مشاهده بیماری‌های طاعون نشخوارکنندگان کوچک و تب برفکی در بین دام اهلی، طرح ویژه کنترل پارک ملی لار از فردا آغاز می‌شود و به شهروندان توصیه می‌شود از مراجعه به این پارک خودداری کنند.
شیوع طاعون در تهران

تلگرام