شکست عملیات وسیع تروریست‌ها برای اتصال شمال به جنوب حلب

شکست عملیات وسیع تروریست‌ها برای اتصال شمال به جنوب حلب

پس از شکست مفتضحانه «اتاق عملیات فتح حلب» در فاضلاب شهر، عملیات تروریست‌های شمال حلب برای متصل کردن مجدد مسیر شمال به جنوب حلب شکست خورد.

شکست عملیات وسیع تروریست‌ها برای اتصال شمال به جنوب حلب

(image)

پس از شکست مفتضحانه «اتاق عملیات فتح حلب» در فاضلاب شهر، عملیات تروریست‌های شمال حلب برای متصل کردن مجدد مسیر شمال به جنوب حلب شکست خورد.
شکست عملیات وسیع تروریست‌ها برای اتصال شمال به جنوب حلب

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید