شکست تیم ملی بسکتبال مقابل فیلیپین

شکست تیم ملی بسکتبال مقابل فیلیپین

تیم ملی بسکتبال ایران امروز سومین باخت پیاپی را در جام ویلیام جونز تجربه کرد.

شکست تیم ملی بسکتبال مقابل فیلیپین

(image)

تیم ملی بسکتبال ایران امروز سومین باخت پیاپی را در جام ویلیام جونز تجربه کرد.
شکست تیم ملی بسکتبال مقابل فیلیپین

دانلود نرم افزار