شکست استقلال از پرسپولیس در جبهه نفت!

شکست استقلال از پرسپولیس در جبهه نفت!

هر بازیکنی را که پرسپولیس و استقلال در نفت تهران می‌خواستند به پرسپولیس پیوست و حتی استقلال در رقابت با استقلال خوزستان، عزت الله پور قاز را هم باخت تا عملا اولویت‌های منصوریان جذب نشوند.

شکست استقلال از پرسپولیس در جبهه نفت!

(image)

هر بازیکنی را که پرسپولیس و استقلال در نفت تهران می‌خواستند به پرسپولیس پیوست و حتی استقلال در رقابت با استقلال خوزستان، عزت الله پور قاز را هم باخت تا عملا اولویت‌های منصوریان جذب نشوند.
شکست استقلال از پرسپولیس در جبهه نفت!

تکنولوژی جدید