شورای رقابت باید به جای افزایش، قیمتها را کاهش می‌داد

شورای رقابت باید به جای افزایش، قیمتها را کاهش می‌داد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به اقدام شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت به جای صدور مجوز افزایش قیمت خودرو باید قیمت‌ این محصولات را کاهش می‌داد.

شورای رقابت باید به جای افزایش، قیمتها را کاهش می‌داد

(image)

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به اقدام شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت به جای صدور مجوز افزایش قیمت خودرو باید قیمت‌ این محصولات را کاهش می‌داد.
شورای رقابت باید به جای افزایش، قیمتها را کاهش می‌داد

آپدیت آنلاین نود 32

مرکز فیلم