شواین اشتایگر به تمرینات تیم ملی آلمان بازگشت

شواین اشتایگر به تمرینات تیم ملی آلمان بازگشت

هافبک جنگنده منچستر یونایتد و کاپیتان تیم ملی آلمان که به دلیل مصدومیت از تمرینات دور بود به ترکیب تیم ملی فوتبال آلمان بازگشت.

شواین اشتایگر به تمرینات تیم ملی آلمان بازگشت

(image)

هافبک جنگنده منچستر یونایتد و کاپیتان تیم ملی آلمان که به دلیل مصدومیت از تمرینات دور بود به ترکیب تیم ملی فوتبال آلمان بازگشت.
شواین اشتایگر به تمرینات تیم ملی آلمان بازگشت

wolrd press news