شهدای مدافع حرم، برگ زرین دیگری در کارنامۀ درخشان ارتش آفرید

شهدای مدافع حرم، برگ زرین دیگری در کارنامۀ درخشان ارتش آفرید

در بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به مناسبت روز ارتش آمده است: ارتش، ایمان، مجاهدت، تقوا و فداکاری را در هم آمیخته و در دفاع از حریم اهل بیت با خوارج زمان پنجه در پنجه گشته.

شهدای مدافع حرم، برگ زرین دیگری در کارنامۀ درخشان ارتش آفرید

(image)

در بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به مناسبت روز ارتش آمده است: ارتش، ایمان، مجاهدت، تقوا و فداکاری را در هم آمیخته و در دفاع از حریم اهل بیت با خوارج زمان پنجه در پنجه گشته.
شهدای مدافع حرم، برگ زرین دیگری در کارنامۀ درخشان ارتش آفرید

بک لینک قوی

car