شناسایی منطقه محروم در روستای پدگی میرجاوه به همت بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان

شناسایی منطقه محروم در روستای پدگی میرجاوه به همت بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان

مسئول بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان به همراه تعدادی از دانشجویان جهادگر استان جهت برگزاری اردوی جهادی از روستای پدگی بازدید کرد.

شناسایی منطقه محروم در روستای پدگی میرجاوه به همت بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان

(image)

مسئول بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان به همراه تعدادی از دانشجویان جهادگر استان جهت برگزاری اردوی جهادی از روستای پدگی بازدید کرد.
شناسایی منطقه محروم در روستای پدگی میرجاوه به همت بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان

سیستم اطلاع رسانی