شما کشیش هستید یا کاباره‌دار!؟

شما کشیش هستید یا کاباره‌دار!؟

مشکل از آن جایی آغاز می شود که عده ای که تمام وجودشان را بوی تعفن تفکر سکولار گرفته در راس برگزاری چنین برنامه هایی قرار می گیرند

شما کشیش هستید یا کاباره‌دار!؟

(image)

مشکل از آن جایی آغاز می شود که عده ای که تمام وجودشان را بوی تعفن تفکر سکولار گرفته در راس برگزاری چنین برنامه هایی قرار می گیرند
شما کشیش هستید یا کاباره‌دار!؟

لایسنس نود 32 ورژن 6

آهنگ جدید