شلیک موشک بالستیک قاهر-۱ به تجمع مزدوران در مأرب

ارتش و نیروهای مردمی یمن بامداد چهارشنبه بار دیگر با موشک «قاهر ۱» محل تجمع مزدوران سعودی در پایگاه نظامی تداوین در استان مارب در مرکز یمن را هدف قرار دادند.